Regelen van energieoverdracht
regelmijnverhuis.be

Keuring en verslagen

icon telecom
Telecom

Elektrische keuring

Wil je een woning of appartement verkopen dan moet het verslag van de elektrische keuring in de notariële verkoopakte worden opgenomen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Dateert de elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981 dan werd deze waarschijnlijk nog nooit gecontroleerd. Een elektrische keuring is hier dus steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie in orde brengen en deze laten herkeuren. Hiervoor krijgt hij een termijn van 18 maanden. Deze termijn start vanaf de datum waarop de koopakte bij de notaris verleden wordt.

Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981 dient er in principe een geldig keuringsattest aanwezig te zijn. Dit is ook zo wanneer er na die datum belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd. Kan je als verkoper geen conform keuringsverslag voorleggen dan is een nieuwe keuring noodzakelijk. Indien de installatie niet in orde is, dient deze binnen de 12 maanden na de controle in orde gebracht en herkeurd te worden.

In beide gevallen mag de elektrische installatie tijdens de herkeuringstermijn in dienst blijven.

Klik hier voor deze keuring >

Aardgaskeuring

In vele woningen wordt aardgas gebruikt voor verwarming, productie van sanitair warm water en/of koken. Een gasinstallatie brengt steeds bepaalde risico's met zich mee. Zo kan er bijvoorbeeld CO-intoxicatie optreden door een fout aangesloten rookgasafvoer. Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen dan weer leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Om de veiligheid van jou en jouw gezin te verzekeren, is een inspectie van de aardgasinstallatie verplicht in bepaalde gevallen.

Klik hier voor deze keuring >

EPC (energieprestatiecertificaat)

Elke woning of appartement die verhuurd of verkocht wordt, dient over een energieprestatiecertificaat of EPC te beschikken. Dit certificaat moet reeds voorhanden zijn zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Enkel een erkend energiedeskundige type A mag een EPC opmaken.

Klik hier voor deze keuring >

Keuring Stookolietank

Een keuring van de stookolie- of mazouttank is steeds verplicht voor ingebruikname en bij verkoop van de woning. Is de inhoud van de bovengrondse tank kleiner van 5000 liter, dan is er naast de keuring voor indienststelling of keuring voor verkoop geen periodieke keuring meer noodzakelijk.

Is de bovengrondse stookolietank groter dan 5000 liter, dan is een beperkt onderzoek om de 3 jaar noodzakelijk. Wanneer de tank groter is dan 20.000 liter is een tweejaarlijks beperkt onderzoek noodzakelijk. Om de 15 jaar dient er sowieso een grondig algemeen onderzoek te gebeuren.

Klik hier voor deze keuring >

EPB verslag

De Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat wie een huis bouwt of grondig verbouwt, moet voldoen aan bepaalde eisen inzake isolatie, energieverbruik en binnenklimaat.  Samen vormen deze eisen een maat voor de energetische kwaliteit van het gebouw die uitgedrukt wordt met onder andere het E-peil. Het zijn de architect en de EPB-verslaggever die instaan voor de berekening van dit E-peil.

Klik hier voor deze keuring >

Plaatsbeschrijvingen

  • huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. De opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving is van essentieel belang om latere discussies tussen huurder & verhuurder te voorkomen.  De plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor.

Bij einde huur kan eventuele schade door de huurder bepaald worden op basis van dit verslag.

Een plaatsbeschrijving wordt ook gebruikt bij het starten/afsluiten van een grote werken. Zo kunnen beide verslagen naast elkaar gelegd worden bij betwisting en desgevallend een schadedossier opgesteld worden

Klik hier voor deze keuring >